Perşembe

SENARYO YAZARLARI DERNEĞİ'NDEN AÇIK MEKTUP

SİNEMA DESTEKLEME KURULUNA AÇIK MEKTUP


Yasada tek istisna senaryo desteklerine tanınmıştır. Yasayı tasarlayan, yazan Sektör ve Bakanlık temsilcileri ortak çalışma gurubu (DESTEKLEME MADDE 8) yasaya, senaryo destekleri için “talep edilen bütçenin tamamı verilebilir” istisnasını koymuştur.
Yasayı yazanların bu istisnayı koymaktaki amacı, senaryo yazım destek taleplerinin gerçekçi ve inandırıcı bulunanlarına bütçelerinin tamamını verebilmektir. Oysa şu ana kadar bırakalım senaryolara istisna tanımayı, tek bir senaryoya bile bütçesinin tamamı verilmemiştir.

Bu istisnanın gerekçesini yeniden kısaca hatırlatmakta büyük yarar olabilir...
Sinema alanında kendisinden söz ettiren bütün ülkelerde her projenin ilk ve en önemli yatırımı senaryo/proje araştırma, geliştirme harcamalarıdır.
Çünkü toplam 200 milyar dolarlık bir pastaya sahip olan uluslar arası sinema, Dünyalı yapımcılar çoktan anlamıştır ki, bu para 80-100 sayfalık senaryoların çevresinde birikmektedir.
Tek tek ne kadar ünlü olurlarsa olsunlar oyuncuların her sinema eserindeki ederi senaryoda ona biçilen rolle konuşulabilir.
Her sanat yönetmeni, görüntü yönetmeni ve yönetmen yeteneklerini bu senaryo dolayımıyla ortaya koyacaktır.
Ve daha da önemlisi senaryo, yapımcı ile bütün ekibin ve yatırımcıların arasındaki ilk ve en somut kontrattır.
Ülkemizdeki iç pazara endeksli, henüz “Anadol, Fiyat 124” üretme dönemini aşamamış, aşmak istemeyen meslektaşlarımız bir yana, iç pazarın duvarlarına kısa süre içinde dayanacağımızı ve dış pazarlara açılmadan ilerleyemeyeceğimizi gören, Dünyalı olmaya çalışan bütün meslektaşlarımız (ve bu yasayı yazan heyet) bu bakışın ışığında senaryonun istisnai desteklere ihtiyacı olduğunu düşündü.
Bunu düşünürken ve bu istisnayı yazarken, sermayesi son derece sınırlı, AR-GE yatırımına para ayıramayan ama bu gerçeklerin farkında olan yapımcıları da önemli bir biçimde destekleyeceğini hayal etti. Çok iyi bir hikaye bulmuş, bunu hem yerli hem yabancı senaristlere yazdırdığında uluslar arası yapım sürecinde şansı çok daha yüksek olacak kişilerin bu destekten yararlanacağını umud etti.
Oysa gördük ki, birinci dönem kurul üyeleri içinde öncelikle yapımcılar şiddetle senaryo desteğine karşı çıktılar! Uygulama Bakanlık temsilcileriyle bazı kurul üyelerinin sağduyusuyla gerçekleşti. Ancak uygulama, bu türden tartışmaların gölgesinde yasanın ruhuna uygun bir nitelik kazanamadı.

Uluslar arası sinema yapımcıları, projelere iyi bir film fikrini veya hikayesini bulduğu anda yatırıma başlar. Yani ilk anlaşma, tokalaşma senaryo destek başvurusunun başvuru yeterlilik kriterlerinde talep edilen dosyayla gerçekleşir. ( Yazar Görüşü, azami 2 sf synopsis, azami 15 sf uzun öykü/treatment ve ek olarak karakter analizleri)
Çünkü çok iyi bilirler ki, milyonlarca doları bulması, sonra da milyonlarca dolar kazanabilmesi için çok iyi bir senaryoya sahip olması gerekmektedir.
İyi bir hikayenin çok iyi bir hikaye haline gelmesi için yazarın başka hiçbir şey düşünmeksizin, başka bir gelir çabası içinde olmaksızın, kirasını nasıl ödeyeceğini düşünmeksizin, zamanı ve bilgiyi satın alabilmesi gerekir.
Hikayenin geçeceği mekanlarda zaman geçirme, kahramanlarını sokaklarda arama olanağına sahip olması gerekir. Bunun için yolculuk yapabilme, danışmanlara belirli ödemeler yapabilme gücüne sahip olması gerekir.
Yazarın, bitirdiği senaryo’nun ingilizce, fransızca konuşan ülkeler seyircisi için ne ifade ettiğini anlayabilmesi için, bu temel dillere çevrilip, bu dillerin sinemalarına egemen başka usta senaryo yazarlarının görüş, eleştiri ve katkılarına başvurabilmesi gerekir.

İşte senaryo destek bütçesi de bütün bu intiyaçların parasal karşılığını tanımlamak zorundadır.
· Bu bakış açısının sonucu olarak da kurul, samimiyetine, tutarlılığına inandığı bütün bütçelerin tamamını vermeyi hedeflemelidir.
· Elbette her başvuru yapan profesyonel yazar olmayacağı gibi, vaatlerini gerçekleştirecek durumda da olmayabilir. Bu da zaten tamamiyle kurulun takdir hakkı meselesidir. Bunun için ince elenip sık dokunmasını ilk destekleyecek olan bizleriz.
· Bavşvuruların niteliğine ilişkin bir ön denetim için başvuru sahiplerine meslek örgütüne üye olmaları (ki formda sorulmaktadır), amatör senaristlerden ise SENDER üyelerinden ortak veya danışman taahhütnamesi istenmeli ve bu yazılı belgeler seçim koşulları için önemli bir kriter kabul edilmelidir.

Çalışmalarınızda başarılar diler, fedakarlık gerektiren çok güç bir görevi kabul ettiğiniz için bütün meslektaşlarımız adına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Senaryo Yazarları Derneği Yönetim Kurulu

Hiç yorum yok: