Pazartesi

SANAT ESERLERİNİ SANSÜRDEN KORUYAN MADDE DEĞİŞTİ..."YASAL SANSÜR" HORTLADI!!!

TBMM Adalet Komisyonu'nda, yeni TCK tasarısı için kurulan alt komisyon, uyum paketi ile yapılan değişikliği dikkate almayarak, TCK'da müstehcen yayınları düzenleyen maddeyi değiştirdi. Alt komisyonunun önerdiği değişiklik, Genel Kurul'da aynen onaylanırsa, bilimsel çalışmalar, şiir, roman, öykü, tiyatro, haber, fotoğraf, sinema, müzik konusunda "yasal sansür" gündeme gelebilecek.
Alt komisyon, TCK'nın halen uygulanmakta olan 426'ıncı maddesini, "Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntü içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" şeklinde değiştirdi.
Buna göre, bunları basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
Ancak, komisyon, yürürlükteki TCK'nın 426'ncı maddesindeki bu düzenlemeyi değiştirirken, uyum yasasını unuttu. TBMM, 2003 yılının Temmuz ayında onayladığı 7. uyum paketinde, TCK'nın bu maddesine, "Bilim ve sanat eserleri ile edebi değere sahip olan eserler bu madde kapsamı dışındadır" şeklinde bir fıkra eklemişti. Alt komisyon, bu değişikliği ihmal edince, yeni madde ile cinsellik, bilimsel çalışmalar, şiir, roman, öykü, tiyatro, haber, fotoğraf, sinema, müzik eserlerinde yer alamayacak.

ENSEST, TACİZ, TECAVÜZ...
Maddenin önerilen şekliyle Genel Kurul'dan geçmesi halinde, bir çok eser de yasaklanmış olacak.
Maddede yer alan "şiddet kullanılarak yapılan cinsel davranışlar" ifadesi ile taciz, tecavüz gibi tüm cinsel saldırılara ilişkin, araştırma, kitap, röportaj vs.
Yasaklanması gündeme gelebilecek. Bu kişiler 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecek.
Öte yandan, "doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar"a ilişkin düzenleme ile de gerek ensest ilişki başta olmak üzere, "doğal bulunmayan" herhangi bir cinsel davranış hakkında yazmak mümkün olmayacak. Doğal olmayan cinsel ilişkiden söz etmenin cezası ise 6 yıldan 10 yıla kadar hesaplanacak.

VAJİNA MONOLOGLARI
TCK'nın bu değişiklik önerisi, "Vajina Monologları" gibi tiyatro oyunlarının da gösterimini engelliyor. Öte yandan, yasaklanması büyük tepkilere neden olan Meltem Arıkan'ın ensest ilişkileri anlattığı "Yeter Canımı Acıtmayan" gibi kitapların yasaklanması yaygınlaşacak.
Madde, bu yönde üniversitelerin ya da sivil toplum örgütlerinin araştırmalarından, Adli Tıp Kurumu'nun araştırmalarına kadar geniş bir alanı etkileyebilecek.
(Milliyet)

Hiç yorum yok: